دانشگاه صنعتی کازان КНИТУ

 

در سال 1890 آموزشگاه جامع کازان راه اندازی شد و سپس در سال 1919 به انستیتوی پلی تکنیک کازان تغیر ماهیت داد. در سال 1930 بر پایه دانشکده شیمی انستیتو پلی تکنیک کازان و دانشکده شیمی دانشگاه دولتی کازان، انستیتو فناوری شیمی کازان تاسیس شد و تا سال 1992 با همین نام فعالیت داشت و در همین سال به دانشگاه صنعتی کازان ارتقا پیدا کرد و در سال 2010 نام آن به دانشگاه ملی صنعتی کازان تغییر پیدا کرد. هم اکنون در این دانشگاه بیش از 27000 دانشجو تحصیل می کنند و تعداد 1100 استاد و مربی که از میان آنها 175 استاد تمام و 612 نفر PHD هستند، مشغول فعالیت می باشند. در حال حاضر این دانشگاه مشتمل بر انستیتو های صنعت شیمی، مهندسی شیمی و نفت، شیمی نفت و نانوتکنولوژی، پلیمر، صنایع کوچک مد و طراحی، فناوری اطلاعات مدیریت و اتوماسیون، مدیریت خلاقیت، تولید غذا و بایوتکنولوژی می باشد (kstu.kstu.ru/knrtu)

در حال حاضر این دانشگاه تحقیقات زیادی در زمینه های زیر انجام می دهد:

  این دانشگاه در سال 2011 با انجام پروژه های صنعتی  در زمینه های ذکر شده حدود 30 میلیون دلار درآمد زایی کرده است.

برخی از مراکزی که  این دانشگاه با آن ار تباط دارد  شامل زیر می باشد: 

 

ساختار کلی دانشگاه به قرار زیر می باشد.

- Institute of Chemical   Engineering   

- Institute of Chemical and Petroleum Engineering  


- Petroleum Institute, Chemistry and Nanotechnology  

- Polymer Institute   

- Institute of Light Industry, Fashion and Design  

- Institute of Control, Automation and Information Technology  

- Institute for Innovation Management   

- Institute of Food Production and Biotechnology  

- Institute of Continuing Professional Education

 

گرد آوری و تنظیم: محمد احمدی دریاکناری