دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر کازان КГИК

در سال 1969 این موسسه به عنوان شعبه ای از انستیتو دولتی فرهنگ لنینگراد شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۹۷۴ به انستیتو دولتی فرهنگ کازان تغییر ساختار داد. سپس در سال ۱۹۹۱ به انستیتو دولتی فرهنگ وهنر کازان تغییر نام داد. بعد از آن در سال ۱۹۹۵ به آکادمی ارتقا یافت و درسال ۲۰۰۲ به دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر کازان تبدیل شد. هم اکنون این دانشگاه شامل دانشکده های خدمات اطلاعات و فن رسانه، فعالیتهای اجتماعی - فرهنگی، تئاتر، هنر و طراحی، موسیقی، اقتصاد مدیریت و گردشگری، سینما و تلویزیون می‌باشد (kazgik.ru/kcontent/perevod/info/EN.php).