ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

دانشگاه دولتی انرژی کازان КГЭУ

این مرکز یکی از سه مرکز تحصیلات عالی در زمینه انرژی در روسیه است. این دانشگاه به صورت یک انستیتو در سال ۱۹۶۸ شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۹۹۲ شروع به جذب دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد نمود. در سال ۱۹۹۹ این انستیتو به دانشگاه ارتقا یافت. این دانشگاه شامل انستیتوهای برق و الکترونیک، انرژی حرارتی و دانشکده‌های برق قدرت و انتقال برق می‌باشد (en.kgeu.ru).

 

 

ساختار دانشگاه:

Institute of electricity and electronics
·         Department of "Higher Mathematics"
·         Department of "Physics"
·         Department of "Theory of Electrical Engineering"
·         Department "Electric stations"
·         Department "Power supply of industrial enterprises"
·         Department "Industrial electronics"
·         Department of "Computer Science and Information and Control Systems"
·         Department of "Electric Power Systems and Networks"
·         Department "Engineering Cybernetics"
·         Department "Light and biomedical electronics"
·         Department of "Safety"
·         Department "Relay protection and automation of power systems"
Institute of thermal power
·         Department of "Chemistry"
·         Department of "Thermal power station"
·         Department of "Physical Education"
·         Department "Industrial power"
·         Department "Theoretical basics of heat"
·         Department of "Energy supply of agricultural enterprises"
·         Department "Technology of water and fuel"
·         Department "Automation of technological processes and production"
·         Department "Dynamics and strength of machines"
·         Department  "Heat and Mass Transfer Processes and settings"
·         Department "Industrial thermal power plants and heat supply systems"
Faculty of power engineering
·         Department "Engineering Graphics"
·         The department "Mechanics"
·         Department "Electric drive and automation of industrial installations and technological complexes"
·         Department "Engineering ecology and environmental management"
·         Department "Electromechanical energy systems and power equipment"
·         Department "Boilers and steam generators"
·         Department "Materials Science and Technology of Materials"
·         Department "Gas turbine power plants and engines"
·         Department of "Electric transport"
Institute of Economy and Information Technology
·         Department of "Foreign Languages"
·         Department "Politics and Law"
·         Department of "Economics and organization of production"
·         Department "Engineering Management"
·         Department of "Philosophy"
·         Department "Cultural Studies"
·         Department "Sociology"
·         Department "Theoretical Foundations of Communication"
·         Department of "Pedagogy and Psychology of Professional Education"
·         Department of "Russian and Tatar languages"
·         Department of «History and Information Science"
·         Department "of Documents" 


Institute of electricity and electronics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Department of "Higher Mathematics"

·         Department of "Physics"

·         Department of "Theory of Electrical Engineering"

·         Department "Electric stations"

·         Department "Power supply of industrial enterprises"

·         Department "Industrial electronics"

·         Department of "Computer Science and Information and Control Systems"

·         Department of "Electric Power Systems and Networks"

·         Department "Engineering Cybernetics"

·         Department "Light and biomedical electronics"

·         Department of "Safety"

·         Department "Relay protection and automation of power systems"

Institute of thermal power

·         Department of "Chemistry"

·         Department of "Thermal power station"

·         Department of "Physical Education"

·         Department "Industrial power"

·         Department "Theoretical basics of heat"

·         Department of "Energy supply of agricultural enterprises"

·         Department "Technology of water and fuel"

·         Department "Automation of technological processes and production"

·         Department "Dynamics and strength of machines"

·         Department  "Heat and Mass Transfer Processes and settings"

·         Department "Industrial thermal power plants and heat supply systems"

Faculty of power engineering

·         Department "Engineering Graphics"

·         The department "Mechanics"

·         Department "Electric drive and automation of industrial installations and technological complexes"

·         Department "Engineering ecology and environmental management"

·         Department "Electromechanical energy systems and power equipment"

·         Department "Boilers and steam generators"

·         Department "Materials Science and Technology of Materials"

·         Department "Gas turbine power plants and engines"

·         Department of "Electric transport"

Institute of Economy and Information Technology [edit | edit wiki text]

·         Department of "Foreign Languages"

·         Department "Politics and Law"

·         Department of "Economics and organization of production"

·         Department "Engineering Management"

·         Department of "Philosophy"

·         Department "Cultural Studies"

·         Department "Sociology"

·         Department "Theoretical Foundations of Communication"

·         Department of "Pedagogy and Psychology of Professional Education"

·         Department of "Russian and Tatar languages"

·         Department of «History and Information Science"

·         Department "of Documents" 

شما اینجا هستید: Home واحد فرهنگی نشریات معرفی دانشگاه های کازان دانشگاه دولتی انرژی کازان КГЭУ